โรงเรียนบ้านปรือน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านปรือน้อย

โรงเรียนวัดนาห้วย
โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย
โรงเรียนวไลย
โรงเรียนบ้านยางชุม
โรงเรียนบ้านพุใหญ่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปรือน้อย
สังกัด   สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่อยู่   178 หมู่ 3 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   178 หมู่ 3 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ