โรงเรียนบ้านเขาแดง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านเขาแดง

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
โรงเรียนวัดดอนยายหนู
โรงเรียนบ้านยางชุม
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขาแดง
สังกัด   สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่อยู่   ม. 2 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม. 2 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ