โรงเรียนบ้านหนองหมู
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองหมู

โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองเหียง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองหมู
สังกัด   สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่อยู่    48 หมู่ที่ 7 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   48 หมู่ที่ 7 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ