โรงเรียนบ้านบกปุย หน้าหลัก หน้าสพป.พังงา เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
จิรวรรณ กาละสังข์
แอดมินโรงเรียนบ้านบกปุย

กรรณิกา เจะมะอะ
โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ประทุมพร ตุ้งกู
โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (ยุบแล้ว)

โรงเรียน   บ้านบกปุย
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   244 หมู่ที่ 1 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบกปุย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบกปุย ,
5 Terre
อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา


สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดสมุทรโคดม
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net