โรงเรียนบ้านบ่อดาน หน้าหลัก หน้าสพป.พังงา เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
อนุรัตน์ สิงห์คาระ
แอดมินโรงเรียนบ้านบ่อดาน

สุจิตรา อธิกิจไพบูลย์
โรงเรียนบ้านควน
จิรวรรณ กาละสังข์
โรงเรียนบ้านบกปุย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบ่อดาน
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   1/7 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบ่อดาน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบ่อดาน
5 Terre
อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา


สพป.พังงา

โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านม่วงลีบ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net