โรงเรียนบ้านนาใน หน้าหลัก หน้าสพป.พังงา เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
สุทัตตา เวียนสาว
แอดมินโรงเรียนบ้านนาใน

สำลี โรมินทร์
โรงเรียนบ้านโคกยาง
ธีรเดช ธัญรส
โรงเรียนบ้านท่าสนุก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาใน
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   หมู่4 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลทุ่งมะพร้าว
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านนาใน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านนาใน ,
5 Terre
อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา


สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านสายตรี 9
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์)
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net