โรงเรียนบ้านบางติบ หน้าหลัก หน้าสพป.พังงา เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
ธัญญาภรณ์ อินทรกำเนิด
แอดมินโรงเรียนบ้านบางติบ

ณัฏฐริณีย์ นาวีว่อง
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
อาภรณ์ วังเมือง
โรงเรียนบ้านนาแฝก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางติบ
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   12 หมู่6 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 1200 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถม6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   12 หมู่6 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบางติบ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบางติบ
5 Terre
อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา


สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองเตา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net