โรงเรียนคุระบุรี หน้าหลัก หน้าสพป.พังงา เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
เกษร แซ่เอียบ
แอดมินโรงเรียนคุระบุรี

เปรมฤดี ณ นคร
โรงเรียนบ้านเกาะนก
นพวรรณ นิลสกุล
โรงเรียนวัดคมนียเขต

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   คุระบุรี
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   116/15 หมู่ที่ 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
37 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
35 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
20 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
57 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนคุระบุรี

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนคุระบุรี
5 Terre
อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา


สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านโคกกี่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านกุงขาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net