โรงเรียนบ้านหินลาด หน้าหลัก หน้าสพป.พังงา เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
อมรรัตน์ ถาวรกุล
แอดมินโรงเรียนบ้านหินลาด

พิมพิรา สำมาสา
โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ
ฉวีวรรณ สมบูรณ์
โรงเรียนบ้านบากัน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหินลาด
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
19 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
22 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหินลาด

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหินลาด
5 Terre
สุวีรฌาย์ ตาวิโรจน์
แอดมินเขต สพป.พังงา


สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
สพป.นครนายก

Powered By www.thaieducation.net