โรงเรียนบ้านบางหว้า หน้าหลัก หน้าสพป.พังงา เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
สาแตม กุลกู
แอดมินโรงเรียนบ้านบางหว้า

พิมพร พรหมอินทร์
โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส
กมลทิพย์ ชุมจันทร์
โรงเรียนบ้านบางกรัก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางหว้า
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
52 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบางหว้า

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบางหว้า ,
5 Terre
อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา


สพป.พังงา

โรงเรียนวัดหนองผักชี
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net