จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
มะลิวัลย์ สุทธิเกิด
แอดมินโรงเรียนบ้านเตรียม
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.พังงา

5 Terre
นภัสวรรณ ทองวงษ์
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
5 Terre
มลธิยา นาวีว่อง
โรงเรียนบ้านน้ำจืด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเตรียม
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   255 คน
ขนาดโรงเรียน   ขนาดกลาง
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   134 ถ.เพชรเกษม ม.4 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
53 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   134 ถ.เพชรเกษม ม.4 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
25 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเตรียม
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเตรียม

5 Terre
สุวีรฌาย์ ตาวิโรจน์
แอดมินเขต สพป.พังงา


สพป.พังงา

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สพป.น่าน เขต 2Powered By www.thaieducation.net