โรงเรียนบ้านบางกรัก หน้าหลัก หน้าสพป.พังงา เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
กมลทิพย์ ชุมจันทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านบางกรัก

ดุษณี นาวีว่อง
โรงเรียนบ้านพรุใน
ปราณี ขวัญราช
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางกรัก
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านบางกรักใน หมู่ที่ 9 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
23 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบางกรัก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบางกรัก
5 Terre
สุวีรฌาย์ ตาวิโรจน์
แอดมินเขต สพป.พังงา


สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนอุดมสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดเดิมบาง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด
สพป.ชุมพร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net