โรงเรียนบ้านบางกรัก หน้าหลัก หน้าสพป.พังงา เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
กมลทิพย์ ชุมจันทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านบางกรัก

ประทุมพร ตุ้งกู
โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม
นภัสวรรณ ทองวงษ์
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางกรัก
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านบางกรักใน หมู่ที่ 9 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
23 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบางกรัก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบางกรัก ,
5 Terre
อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา


สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านดอนไผ่
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านปากยาง
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านดอยติ้ว
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านตลาดประดู่
สพป.นครราชสีมา เขต 7

Powered By www.thaieducation.net