โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 หน้าหลัก หน้าสพป.พังงา เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
อภิญญา สงเขียว
แอดมินโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124

สุวรรณา วาหะรักษ์
โรงเรียนบ้านบางจัน
จิราวี นวนจันทร์
โรงเรียนบ้านปากถัก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   10 หมู่ที่ 1 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220
มีพื้นที่ทั้งหมด 
75 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   10 หมู่ที่ 1 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124
5 Terre
อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา


สพป.พังงา

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net