โรงเรียนบ้านในหยง หน้าหลัก หน้าสพป.พังงา เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
ทิพย์สุดา เลิศวงหัส
แอดมินโรงเรียนบ้านในหยง

เกษร แซ่เอียบ
โรงเรียนคุระบุรี
ณัฏฐริณีย์ นาวีว่อง
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านในหยง
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   52 ม.8 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   52 ม.8 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านในหยง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านในหยง ,
5 Terre
อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา


สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านตาลอก
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนวัดนาสัก
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดเขานางเภา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net