โรงเรียนบ้านควน หน้าหลัก หน้าสพป.พังงา เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
สุจิตรา อธิกิจไพบูลย์
แอดมินโรงเรียนบ้านควน

อภิญญา สงเขียว
โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124
อามีเนาะ สูเตะ
โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านควน
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบล หล่อยูง อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    หมู่ 5 ตำบล หล่อยูง อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านควน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านควน ,
5 Terre
อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา


สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านอ่างหิน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองตาคง
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net