โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง หน้าหลัก หน้าสพป.พังงา เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
มาธิน่า มีชูศิลป์
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง

สุดา จันทร์อำไพ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
กมลทิพย์ ชุมจันทร์
โรงเรียนบ้านบางกรัก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าปากแหว่ง
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   69/4 ม.11 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   69/4 ม.11 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
5 Terre
อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา


สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

Powered By www.thaieducation.net