โรงเรียน วัดสุวรรณคูหา
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
.
แอดมินโรงเรียน วัดสุวรรณคูหา

โรงเรียนบ้านบางหว้า
โรงเรียนบ้านรมณีย์
โรงเรียนบ้านทองหลาง
โรงเรียนบ้านแหลมหิน
โรงเรียนบ้านบางมรวน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน    วัดสุวรรณคูหา
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   36/1หมู่ที่ 2 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พังงา & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 100.0%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดสุวรรณคูหา 8.428128 , 98.470688

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.พังงา

สพป.พังงา

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำขาว
สพป.ระนอง

โรงเรียนเมตตาจิตต
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสันเจริญ
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net