โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ หน้าหลัก หน้าสพป.พังงา เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
อามีเนาะ สูเตะ
แอดมินโรงเรียนบ้านช้างเชื่อ

สุเพ็ญ ชลธี
โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า
นภัสวรรณ ทองวงษ์
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านช้างเชื่อ
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   107 หมู่ 4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 82170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 72 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านช้างเชื่อ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
5 Terre
สุวีรฌาย์ ตาวิโรจน์
แอดมินเขต สพป.พังงา


สพป.พังงา

โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองขาว
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านลำพญากลาง
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนอุดมสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net