โรงเรียนบ้านท่าหัน หน้าหลัก หน้าสพป.พังงา เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
ยาใจ วิชัยดิษฐ์
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าหัน

จริยา อนุรักษ์
โรงเรียนบ้านใหญ่
สุดา จันทร์อำไพ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าหัน
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   ม.2 ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านท่าหัน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านท่าหัน ,
5 Terre
อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา


สพป.พังงา

โรงเรียน บ้านวังยาว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านสองคอน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนอาสนาราม
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านปางคอม
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net