โรงเรียนอ่าวกะพ้อ หน้าหลัก หน้าสพป.พังงา เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
ณัฏฐริณีย์ นาวีว่อง
แอดมินโรงเรียนอ่าวกะพ้อ

ชูศรี แก้วปรางค์
โรงเรียนพระราชทานทับละมุ
กชวรรณ วาระเพียง
โรงเรียนบ้านนอกนา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อ่าวกะพ้อ
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงมัธยมปลาย
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   73/2 หมู่ 3 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
22 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
9 คน
อื่น ๆ 
5 คน
รวม 
38 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอ่าวกะพ้อ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอ่าวกะพ้อ ,
5 Terre
อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา


สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านโพน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียน บ้านเนินถาวร
สพป.ชลบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net