โรงเรียนอ่าวมะม่วง หน้าหลัก หน้าสพป.พังงา เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพังงา...แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
อริสรา บุญสพ
แอดมินโรงเรียนอ่าวมะม่วง

สุนันทา ถาวรจิตร
โรงเรียนบ้านบางครั่ง
จิราวี นวนจันทร์
โรงเรียนบ้านปากถัก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อ่าวมะม่วง
สังกัด   สพป.พังงา
ที่อยู่   หมู่ 1 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 83000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.1 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอ่าวมะม่วง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอ่าวมะม่วง ,
5 Terre
อุษา สินจำเริญ
แอดมินเขต สพป.พังงา


สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านสระแก้ว
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดฝาละมี
สพป.พัทลุง เขต 2

Powered By www.thaieducation.net