โรงเรียนเกาะโหลน หน้าหลัก หน้าสพป.ภูเก็ต เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดภูเก็ต...ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
ภัทราวรรณ ศิริ
แอดมินโรงเรียนเกาะโหลน

ดวงใจ จิตรามาศ
โรงเรียนบ้านคอเอน
สุภารัตน์ จิตรบำรุง
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   เกาะโหลน
สังกัด   สพป.ภูเก็ต
ที่อยู่   หมู่ที่ 3 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนเกาะโหลน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนเกาะโหลน
5 Terre
ชัยสิทธิ์ วิจิตร
แอดมินเขต สพป.ภูเก็ต


สพป.ภูเก็ต

โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านไทรโยง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

Powered By www.thaieducation.net