โรงเรียนบ้านกำพวน
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านกำพวน

โรงเรียนบ้านหนองจิก
โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
โรงเรียนบ้านทะเลนอก
โรงเรียนประชาอุทิศ
โรงเรียนมัชฌิมวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกำพวน
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   90 ม.2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
40 ไร่ 0 งาน 3 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   90 ม.2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว