โรงเรียนมัชฌิมวิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.ระนอง เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
พงษ์ศานติ์ ภูริสิริกุล
แอดมินโรงเรียนมัชฌิมวิทยา

วัลลีย์ หนุนอนันต์
โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก
วจิรา คงเกลา
โรงเรียนอนุบาลระนอง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   มัชฌิมวิทยา
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   10/8
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   10/8 หมู่ที่ 6 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนมัชฌิมวิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนมัชฌิมวิทยา
5 Terre
นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต สพป.ระนอง


สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดกงตาก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net