จังหวัดระนอง...ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
พงษ์ศานติ์ ภูริสิริกุล
แอดมินโรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.ระนอง

5 Terre
วัชรี สงสม
โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา
5 Terre
รัชฎา ต่อวงษ์
โรงเรียนบ้านราชกรูด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   มัชฌิมวิทยา
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.ระนอง
ที่อยู่   10/8
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   10/8 หมู่ที่ 6 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
15 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนมัชฌิมวิทยา
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนมัชฌิมวิทยา

5 Terre
นวลจิรา ธรรมสิริพร
แอดมินเขต

สพป.ระนอง

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านแหลมหิน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านลำโชค
สพป.สุโขทัย เขต 2Powered By www.thaieducation.net