โรงเรียนวัดหน้าเมือง หน้าหลัก หน้าสพป.สงขลา เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสงขลา...นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
อุไร เจิมขวัญ
แอดมินโรงเรียนวัดหน้าเมือง

Darunee Songduang
โรงเรียนวัดแม่เปียะ
อานัส รุ่งวิทยพันธ์
โรงเรียนวัดใหญ่

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหน้าเมือง
สังกัด   สพป.สงขลา เขต 1
ที่อยู่   ม.3 ต.พังยาง. อ.ระโนด จ.สงขลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.3 ต.พังยาง อ.ระโนดจ.สงขลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดหน้าเมือง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดหน้าเมือง ,
5 Terre
สิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์
แอดมินเขต สพป.สงขลา เขต 1


สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านพานพร้าว
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net