โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ หน้าหลัก หน้าสพป.สงขลา เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสงขลา...นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
พรรณศิริ สง่างาม
แอดมินโรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ

ปิยวรรณ ชูแก้ว
โรงเรียนวัดวาส
วาสนา หวังสวาสดิ์
โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านจะทิ้งพระ
สังกัด   สพป.สงขลา เขต 1
ที่อยู่   70 หมู่ที่4ต.จะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระจ.สงขลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   70 ม.4 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.างขลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ ,
5 Terre
สิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์
แอดมินเขต สพป.สงขลา เขต 1


สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองไทร
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านหินลาด
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านเลิง
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net