โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน หน้าหลัก หน้าสพป.สงขลา เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสงขลา...นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
เครือวัลย์ โชติ
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านด่าน

พวงศิริ ศิรินุพงศ์
โรงเรียนวัดคลองเป็ด
อุไร เจิมขวัญ
โรงเรียนวัดหน้าเมือง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านด่าน
สังกัด   สพป.สงขลา เขต 1
ที่อยู่   167 ม. 4 ต. เกาะแต้ว อ. เมือง จ. สงขลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ. 2 - ป. 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   167 ม. 4, 10 ต. เกาะแต้ว อ. เมือง จ. สงขลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนบ้านด่าน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนบ้านด่าน
5 Terre
สิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์
แอดมินเขต สพป.สงขลา เขต 1


สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทาน
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net