โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
อนวัชร์ เชื้ออุ่น
แอดมินโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

อาณัฐวุธ นพกูลวงศ์
โรงเรียนวัดท่าแคลง
อำภา ฟังคำ
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลจันทบุรี
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   1212/101 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
40 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   พื้นที่ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
79 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
4 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
52 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
136 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านกุดเรือ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net