โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หน้าหลัก หน้าสพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
กัญณภัทร บุญเดช
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน

จันทร์เพ็ญ วรรณสินธ์
โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว
เตือนใจ ถิ่นขาม
โรงเรียนบ้านนาคำ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองโนหนองดูน
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ที่อยู่   110 ม.11 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่2-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   110 ม. 11 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน ,
5 Terre
เพ็ญประภา บรรเทา
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 1


สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านบ่อดาน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net