โรงเรียนวัดเขาดุม หน้าหลัก หน้าสพป.นครสวรรค์ เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
จินดารัตน์ กรนุ่ม
แอดมินโรงเรียนวัดเขาดุม

อิสรีย์ แฉ่งกอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
วรรณา วินิจกุล
โรงเรียนวัดป่าเรไร

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดเขาดุม
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 4 บ้านเขาดุม ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 บ้านเขาดุม ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
4 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดเขาดุม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดเขาดุม
5 Terre
นันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์
แอดมินเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 3


สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียนสันติพัฒนา
สพป.นครราชสีมา เขต 4

โรงเรียนบ้านหนองรุง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนบ้านค้อ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

Powered By www.thaieducation.net