โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
.
แอดมินโรงเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย

โรงเรียนบ้านตะกรุด
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา
โรงเรียนบ้านปางงู

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โรงเรียนบ้านปางชัย
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ที่อยู่   232 หมู่ 8 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   232 หมู่ 8 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ