โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ

โรงเรียนบ้านหนองจิกรี
โรงเรียนวัดสังฆวิถี
โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านศรีไกรลาศ
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ที่อยู่    หมู่ที่ 1 บ้านศรีไกลาศ ตำบล ห้วยน้ำหอม อำเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 บ้านศรีไกลาศ ตำบล ห้วยน้ำหอม อำเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ