โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ หน้าหลัก หน้าสพป.สงขลา เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสงขลา...นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
นุชจรีย์ เพ็ชรจรูญ
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

กฤติเดช ภิญโญธนภัทร
โรงเรียนบ้านควนหมาก
ฟารีดา แวโดยี
โรงเรียนบ้านท่าม่วง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งโพธิ์
สังกัด   สพป.สงขลา เขต 3
ที่อยู่   หมู่5 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านทุ่งโพธิ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
5 Terre
ภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์
แอดมินเขต สพป.สงขลา เขต 3


สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านกุยเหนือ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านคอแลน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net