โรงเรียนบ้านท่าม่วง หน้าหลัก หน้าสพป.สงขลา เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสงขลา...นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
ฟารีดา แวโดยี
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าม่วง

สุพรรณี นพศรี
โรงเรียนบ้านสํานักหว้า
ยุพยงค์ คงสวัสดิ์
โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าม่วง
สังกัด   สพป.สงขลา เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านท่าม่วง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านท่าม่วง
5 Terre
ภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์
แอดมินเขต สพป.สงขลา เขต 3


สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนวัดฝาละมี
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนชุมชนบึงบา
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net