โรงเรียนบ้านท่าม่วง
จังหวัดสงขลา...นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
.
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าม่วง

โรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียน บ้านเมาะลาแต
โรงเรียนวัดทุ่งพระ
โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง
โรงเรียนบ้านหัวถนน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าม่วง
สังกัด   สพป.สงขลา เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ