โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ หน้าหลัก หน้าสพป.นครสวรรค์ เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
พัชราภรณ์ ขุนทอง
แอดมินโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้

สมปรารถนา โชคชัยทวีสุข
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
อภิญญา คำเอี่ยม
โรงเรียนวัดหาดทรายงาม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดมหาโพธิใต้
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ที่อยู่   362/1
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 3 ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
5 Terre
ปิยฤทธิ์ จตุรทิศ
แอดมินเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 1


สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 1
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านคึม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดสิงขร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net