โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ หน้าหลัก หน้าสพป.นครสวรรค์ เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
ปรีญานุช ซ้อนทรัพย์ฺ
แอดมินโรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์

ชุตินันท์ จันทร์พรม
โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล)
จำเนียร ยุพจันทร์
โรงเรียนวัดคลองยาง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โอสถสภาอุปถัมภ์
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ที่อยู่   1/2 หมู่ 6 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ช้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
5 Terre
ปิยฤทธิ์ จตุรทิศ
แอดมินเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 1


สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดภูเขาทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดสุวรรณ
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนเกียรติประชา
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net