โรงเรียนวัดสุบรรณาราม หน้าหลัก หน้าสพป.นครสวรรค์ เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
จรรยา หมีนวล
แอดมินโรงเรียนวัดสุบรรณาราม

ทัศนีย์ พิณวงศ์
โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ
กมลมาลย์ หงษ์ภักดี
โรงเรียนวัดหนองเต่า

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสุบรรณาราม
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ที่อยู่   5/6 หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   5/6 หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดสุบรรณาราม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดสุบรรณาราม
5 Terre
ปิยฤทธิ์ จตุรทิศ
แอดมินเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 1


สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net