โรงเรียนวัดโป่งแรด หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
วัชรา ประมวญ
แอดมินโรงเรียนวัดโป่งแรด

จันทร์ประภา ผลประพฤติ
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
รุจิรา แพทย์รังษี
โรงเรียนวัดช้างข้าม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโป่งแรด
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   6 หมู่ 2 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   6 หมู่ 2 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดโป่งแรด

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดโป่งแรด
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดนางพิมพ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านนารา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองโดน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

Powered By www.thaieducation.net