โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม หน้าหลัก หน้าสพป.นครสวรรค์ เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
วันดี โพธิ์พึ่ง
แอดมินโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม

มยุรี ลูกปัด
โรงเรียนบ้านแหลมยาง
จิรภา พุกทอง
โรงเรียนบ้านดงขุย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสามัคคีธรรม
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 13 บ้านบ่อพยอม ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 13 บ้านบ่อพยอม ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
5 Terre
ปิยฤทธิ์ จตุรทิศ
แอดมินเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 1


สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านกุงขาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net