โรงเรียนวัดทุ่งพระ
จังหวัดสงขลา...นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
.
แอดมินโรงเรียนวัดทุ่งพระ

โรงเรียนบ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย)
โรงเรียนบ้านเคลียง
โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
โรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี)
โรงเรียนบ้านบ่อโชน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดทุ่งพระ
สังกัด   สพป.สงขลา เขต 3
ที่อยู่   โรงเรียนวัดทุ่งพระ หมู่ 2 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลศึกษา ถึงประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ