โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
สุภาพร สุวรรณโณ
แอดมินโรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย

พิมพ์ประไพ เชาวรัญญู
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ยศ พรประเสริฐ
โรงเรียนวัดหมาย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดถ้ำเทียนถวาย
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ที่อยู่   หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ,
5 Terre
สุรภี พรหมสุข
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านดงหวาย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนวัดหนองไผ่
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคำบาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net