โรงเรียนวัดท้าวโทะ หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
ลิวรรณ สำเภาแก้ว
แอดมินโรงเรียนวัดท้าวโทะ

จินดา นิยมราษฎร์
โรงเรียนวัดหลวงครู
นฤมล คำพิพจน์
โรงเรียนบ้านท่าม่วง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดท้าวโทะ
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ที่อยู่   ม.3​ ตำบลนาเรียง​ อำเภอพรหมคีรี​ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.3​ ตำบลนาเรียง​ อำเภอพรหมคีรี​ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดท้าวโทะ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดท้าวโทะ ,
5 Terre
สุรภี พรหมสุข
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านคอแลน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net