โรงเรียนวัดแหลม
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
แอดมินโรงเรียนวัดแหลม

โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง
โรงเรียนวัดปากควน
โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งโชน
โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดแหลม
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   40 ม.2 ต.แหลม อ.หัวไทร .นครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   40 ม.2 ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ