โรงเรียนวัดปลายสระ หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
ฉัตราภรณ์ ช่วยเรือง
แอดมินโรงเรียนวัดปลายสระ

สุจิตรา แช่มศรี
โรงเรียนวัดแจ้ง
ปัณณทัต เพ็งแก้ว
โรงเรียนบ้านพรุบัว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดปลายสระ
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   609/5 หมู่ที่ 4 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   609/5 หมู่ 4 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดปลายสระ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดปลายสระ
5 Terre
วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านคลองสุข
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net