โรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
เยาวลักษณ์ รักบางบูรณ์
แอดมินโรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ

เอนก โรจนฐิติกุล
โรงเรียนวัดทวยเทพ
รจนา ทองขาว
โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (ยุบแล้ว)

โรงเรียน   วัดป่าระกำเหนือ
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   ม.7 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
0 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ ,
5 Terre
วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนเจริญใจ
สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net