โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
กันหา สุขช่วย
แอดมินโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

ผุสดี หลวงทิพย์รินทร์
โรงเรียนบ้านนา
พิชญาภา เนินพรหม
โรงเรียนวัดสมควร

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดศรีสุวรรณาราม
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่7 ต.คลองน้อย อ.ปกพนัง จ.นครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่7 ต.คลองน้อย อ.ปกพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
5 Terre
วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านนาม่วง
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดบางเสียด
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net