โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
แอดมินโรงเรียนวัดโคกมะม่วง

โรงเรียนบ้านยางกาญจน์
โรงเรียนวัดแจ้ง
โรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ
โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
โรงเรียนบ้านปากบางกลม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโคกมะม่วง
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   115/1 หมู่ 7
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ