โรงเรียนบ้านนำทรัพย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านนำทรัพย์

โรงเรียนวัดจิกพนม
โรงเรียนวัดหน้าสตน
โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา
โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง
โรงเรียนวัดควนใส

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนำทรัพย์
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 9 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ