โรงเรียนวัดควนเถียะ หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
รดา โออินทร์
แอดมินโรงเรียนวัดควนเถียะ

เจริญจิตต์ กอบเกียรติถวิล
โรงเรียนวัดบางศาลา
ประภาศรี ละอองภักดิ์
โรงเรียนบ้านตรอกแค

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดควนเถียะ
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   ม.3 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.3 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดควนเถียะ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดควนเถียะ
5 Terre
วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านบางสองรา
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านเสาวัด
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านท่ากกแก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net