โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
กาญจนาภรณ์ บุญชูวงศ์
แอดมินโรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

ปัณณทัต เพ็งแก้ว
โรงเรียนบ้านพรุบัว
นฤมล ทองทิพย์
โรงเรียนวัดธงทอง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   ม.4 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช 80180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1 - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   อ.ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
5 Terre
วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านสะพานยูง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านปางยาง
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

Powered By www.thaieducation.net